Informationsmöte S & A Sverige 10 oktober

Den 10 oktober kommer ett informationsmöte för anställda och aktieägare att hållas i företagets lokaler på Erik Dahlbergsallén 15. Det finns också möjlighet att delta som gäst efter att först ha stämt av med VD Anders Axelsson.

Av Robert Levay, styrelseordförande

sasverige_styrelse_robert