Våra värderingar

För det första anser vi att varje myndig svensk person fritt ska få välja hur han eller hon vill leva sitt liv och i grunden är ansvarig för sina handlingar.

För det andra tror vi att ny teknik, i detta fall finansiell teknik (fintech), har en potential att göra vår tillvaro enklare, roligare och flexiblare.

För det tredje anser vi att det är marknaden genom sitt samspel mellan köpare och säljare, eller i det här fallet låntagare och långivare, som i samspel ska bestämma priserna på olika produkter och tjänster som till exempel snabblån.

För det fjärde vill vi se till att genom en seriös kreditgivning aldrig bevilja ett lån till en kund som inte har förmåga att återbetala lånet. Om kunden trots den seriösa och noggranna kreditprövningen ändå får svårigheter med att återbetala lånet ska vi stödja kunden i sin strävan att lösa sin situation.

För det femte tror vi på ordentliga och stabila spelregler som inte ändrar sig från år till år.