Nytt regeringsförslag för snabblån

Regeringens utredning som har gjorts av Johan Löfstrand på uppdrag av regeringen föreslår följande åtgärder för att stärka konsumentskyddet på marknaden för högkostnadskrediter:

  • En upplysning vid marknadsföring av högkostnadskrediter.
  • Ett räntetak och ett kostnadstak för högkostnadskrediter.
  • En begränsning av möjligheten att förlänga en högkostnadskredits löptid
  • En marginal i kvar-att-leva-på-kalkylen.
  • Kreditprövning av gratislån.
  • Marknadsföringen av krediter ska vara måttfull.

Information på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201668/

Hela utredningen som pdf : starkt-konsumentskydd-pa-marknaden-for-hogkostnadskrediter-sou-201668