S & A Sverige tilldelas UC GULD

S & A Sverige har tilldelats UC GULD av Upplysningscentralen.

UC GULD indikerar att S & A SVERIGE AB är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning. UC Risk uppdateras dagligen och bedömer sannolikheten för ett företag att hamna på obestånd inom ett år.”
– Upplysningscentralen

 

sigill