Om företaget

Vi har erbjudit konsumentkrediter sedan 2011 och har kontinuerligt vuxit till ett av de största konsumentkreditinstituten på den svenska marknaden. Vi har som ett av de första konsumentkreditinstituten erhållit tillstånd för konsumentkreditgivning av Finansinspektionen. Vi övervakas fortlöpande av såväl Finansinspektionen som Konsumentverket.

I vår strävan efter ansvarsfull kreditgivning har vi utvecklat processer som skall omöjliggöra att en kund ska kunna erhålla ett lån som kunden inte kan återbetala. Vi vill också ta ett utökat ansvar genom att vara drivande i sammanslutningen Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, SKEF, som vill säkerställa att deras medlemmar är seriösa och väletablerade långivare på den svenska lånemarknaden.

Det är vår bestämda åsikt att den svenska fintech-marknaden, det vill säga digitala lösningar för konsumentkrediter, står inför en betydande utveckling med många spännande utmaningar. Vi verkar för att S & A Sverige AB kommer att spela en ledande roll i vårt segment av fintech, allt i syfte att göra livet enklare och tryggare för våra kunder. Vi söker ständigt kontakt med partners som vill samarbeta med oss i denna strävan.

S & A Sverige har vuxit under lönsamhet och är ett av Sveriges mest solida kreditföretag alla kategorier med högsta kreditbetyg såväl hos Soliditet som hos UC.

Läs mer:

Finansinspektionen
Konsumentverket
Soliditet
UC